كولينگ تاور مهتاب گستر كولينگ تاور مهتاب گستر .

كولينگ تاور مهتاب گستر

مقايسه ايرواشر با ديگر دستگاه هاي سيستم تهويه مطبوع

ايرواشر - مهتاب گستر

ايرواشر چيست؟

ايرواشر از جمله دستگاه هايي كه به دست انسان ها براي بهبود وضعيت زندگي و اجتماع ساخته شده، ايرواشرها مي باشند كه سبب تهويه و افزايش رطوبت هوا مي شوند.

اساس كار آنها، تماس مستقسم هوا با ذرات آب كه در مخازن ويژه اي ذخيره مي شوند مي باشد كه اين امر به تبادل جرم و حرارت بين آب و هوا كمك مي كند.

اين دستگاه هاي سرمايشي گرمايشي كه قابل استفاده براي چهار فصل سال هستند، هوا را فيلتر نموده و آن را از آلودگي هاي متنوع پاك سازي مي كند.

طرز كار دستگاه ايرواشر

در فصل تابستان هواي گرم از طريق فن وارد دستگاه شده و سپس  با استفاده از پمپ آب و نازل، هوا خنك مي شود. در ايرواشر ذرات گرد و غبار موجود در هوا بعد از برخورد با ذرات پودري آب از هوا جدا مي شود.

سپس  بعد از اين مرحله، هواي خروجي كه پاك و تميز است به سمت كانال ها فرستاده شده تا در محيط مورد نظر پخش شود. اين سيستم خنك كننده براي سرمايش از روش پاشش پودر آب روي هواي عبوري از دستگاه استفاده مي كند.

اجزاي تشكيل دهنده ايرواشر

·        موتور

·        نازل

·        پمپ

·        دمپر

·        پيش فيلتر

·        دريچه بازديد

·        شبكه قطره گير

·        حسگر و عملگر هاي الكترونيكي

·        كويل گرمايي آب گرم يا بخار داغ

ايرواشر - مهتاب گستر

تفاوت سرمايش و گرمايش دستگاه ايرواشر

تفاوت گرمايشي كه اين دستگاه با سرمايش آن دارد در سيستم كانال برگشت مي ‌باشد. به اين مفهوم كه در گرمايش براي حفظ حرارت موجود در هواي داخل ساختمان و كاهش مصرف انرژي كانال برگشت قرار داده شده است.

اين كانال هواي داخل ساختمان را مكش كرده و وارد دستگاه مي ‌كند. دستگاه پس از تصفيه هوا و عبور آن از روي فيلتر و مخلوط كردن آن با هواي تازه (در صورت نياز) و عبور دادن اين مخلوط هوا از ميان كويل آب گرم، آن را گرم كرده و وارد ساختمان مي‌ كند اما در حالت سرمايش، به علت تزريق رطوبت در هوا امكان بازگشت آن و تزريق مجدد رطوبت و سرمايش مجدد وجود ندارد. بنابراين در سرمايش نياز به كانال برگشت نيست.

مقايسه ايرواشر و زنت

·        شيوه عملكرد سيستم سرمايش تبخيري دو دستگاه متفاوت است.

·        در اير واشر ذرات معلق هوا با برخورد به قطرات آب حذف مي شوند.

·        در زنت اين عمل با استفاده از پوشال هاي خيس شده صورت مي گيرد.

·        در ايرواشر ذرات هوا با آب تشتك مخلوط شده و با تصفيه از سيستم كاملا حذف مي شوند.

·        در زنت ذرات هوا بر روي پوشال ها مي مانند و پوشال ها بايد به صورت دوره اي تعويض شوند.

·        دستگاه ايرواشر اين امر را با استفاده از پاشش آب در مسير جريان هوا توسط نازل ها انجام مي دهد.

·        دستگاه زنت براي ايجاد سطح تماس بين آب و هوا از خيس كردن پوشال و پد سلولزي استفاده مي كند.

·        هردو سيستم، سيستم گرمايش يكساني دارند و سيستم سرمايشي هردو از سرمايش تبخيري بهره مي برد.

·   پمپ دستگاه ايرواشر بايد نسبت به پمپ دستگاه زنت قوي تر باشد چون فشار مورد نياز براي عبور آب از نازل براي پاشش از فشار آب براي خيس كردن پوشال ها بيشتر است.

مقايسه ايرواشر و داكت اسپليت

·        هر دو سرمايش را بدون دستگاه ديگري ايجاد مي كنند.

·        در هر دو سيستم، كانال وسيله ارتباطي بين دستگاه و ساختمان است.

·        هر دو براي ايجاد گرمايش از سيستم ديگري استفاده مي كنند و توزيع گرمايش را بر عهده دارند.

·        با كمك دستگاه اير واشر مي توان رطوبت محيط را كنترل كرد اما داكت اسپليت اين قابليت را ندارد.

·        ايرواشر از يك واحد تشكيل شده است اما داكت اسپليت دو واحد به نام هاي اواپراتور و كندانسينگ دارد.

·   ايرواشر از سيستم سرمايش تبخيري بهره مي برد اما داكت اسپليت سيستم تبريد تراكمي را استفاده مي كند.

·   ايرواشر حداكثر مي تواند 15 درجه در دماي هواي محيط تغيير ايجاد كند اما داكت اسپليت متناسب با اجزاي خود مي تواند تغييرات بسيار بيشتري دهد.

مقايسه ايرواشر و دستگاه هواساز

سرمايش و گرمايش و رطوبت زني هوا در هر دو سيستم انجام مي شود و هواي تهويه شده توسط كانال انتقال مي يابد. دستگاه هواساز فقط يك رابط بين دستگاه هاي سرمايش يا گرمايش و ساختمان است و تنها رطوبت زني در محفظه دستگاه انجام مي شود در حالي كه ايرواشر براي گرمايش از دستگاه هاي ديگر كمك مي گيرد و رطوبت زني و ايجاد سرمايش در محفظه دستگاه انجام مي شود. بنابراين ميزان كاهش دماي دستگاه هواساز مي تواند خيلي بيشتر از اير واشر باشد چون از تبريد تراكمي به جاي تبريد تبخيري بهره مي برد.

مزايا و معايب ايرواشر

تجهيزاتي كه براي ايجاد سرما در دستگاه ايرواشر به كار مي روند نسبت به ساير سيستم هاي سرمايشي بسيار كم هزينه هستند در حالي كه براي سرما در محدوده دماي خاصي به خوبي عمل مي كند. اين خواص باعث مي شود مزايا و معايبي نسبت به ساير دستگاه هاي تهويه داشته باشد كه در ادامه به آنها اشاره شده است.

ايرواشر - مهتاب گستر

مزايا ايرواشر

·        پايين بودن هزينه نگهداري

·        قابل استفاده براي گرمايش و سرمايش

·        حذف شدن سيستم لوله كشي پكيج و رادياتور

·        كم بودن مصرف برق به علت نداشتن كمپرسور

·        ارزان تر بودن نسبت به ساير سيستم هاي تهويه

·        امكان رطوبت زني در زمستان و افزايش كيفيت هوا

·        حذف ذرات معلق حتي بدون داشتن فيلتر و با پاشش آب

·        كاهش زمان رسيدن به دماي مطلوب نسبت به رادياتور ها و پاسخ زماني سريع

·        قابل استفاده در پشت بام و فضا هاي مرده سقف كاذب و حفظ شدن فضا هاي مفيد منزل و حياط

·        كم هزينه بودن نصب و راه اندازي به علت مجموع بودن سيستم گرمايشي و سرمايشي در يك دستگاه

معايب ايرواشر

·        محدود بودن كاهش دما

·        غير كاربردي بودن براي مناطق مرطوب

·        وجود قطرات ريز آب در هواي تهويه شده

كلاس رطوبت زني ايرواشر چيست؟

يكي از معيار هاي دسته بندي ايرواشر ها بر اساس كلاس رطوبت زني آنها است كه با توجه به اين موضوع، اغلب در سه كلاس ۸،۶،۴ آنها را تقسيم بندي مي كنند.

بنابراين با توجه به اين معيار ايرواشر با كلاس ۸ ميزان رطوبت زني و كاهش دماي هواي آن به نسبت ايرواشر كلاس ۶ و كلاس ۴ بيشتر مي باشد. لذا براي تعيين دقيق نوع كلاس دستگاه بايد به مواردي مثل: كابري فضا و دماي هواي مورد نياز حتما توجه كرد.

براي افزايش عمر مفيد ايرواشر چه بايد كرد؟

براي بالابردن بازدهي دستگاه و همچنين افزايش عمر مفيد آن بايد هنگام نصب به موارد زير توجه كرد كه اين نكات عبارت است از:

·        فيلتر ها را هفته اي يكبار بازديد كنيد‌.

·        هنگام نصب ايرواشر حتما از عايق رطوبتي استفاده شود.

·        به طور منظم و دقيق وضعيت گردش فن و تسمه ها چك شود.

·        قطعات را هر شش ماه يكبار بررسي كرده و در صورت نياز آنها را تعويض نماييد.

·        براي كاهش اتلاف انرژي توصيه مي شود كه دستگاه در داخل يك اتاقك نصب شود.

·        در مجتمع هاي مسكوني بهتر است كه ايرواشر روي پشت بام نصب و راه اندازي شود.

خريد ايرواشر از شركت مهتاب گستر

مجموعه توليدي و صنعتي مهتاب گستر در زمينه توليد انواع مختلف سيستم هاي تهويه مطبوع به صورت حرفه اي در حال فعاليت است. شما هر گونه نيازي كه به انواع دستگاه ايروشر و ديگر محصولات داشته باشيد توسط كادر مجرب و حرفه اي ما در كم ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت به شما ارائه مي شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دستگاه ايروشر و نحوه توليد آن و همچنين اطلاع از قيمت ايروشر به وب سايت مهتاب گستر مراجعه نماييد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۰۹:۴۷ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)

دستگاه هواساز مهتاب گستر

هواساز - مهتاب گستر

دستگاه هواساز يا هوارسان (AHU) و نحوه عملكرد آن

دستگاه هواساز، دستگاهي براي فيلتر كردن، تنظيم رطوبت، تنظيم دما، كنترل سرعت، جهت و توزيع هواي ورودي به ساختمان، آپارتمان، سوله صنعتي و يا هر نوع ساختمان ديگري است و به همين خاطر از نظر كاربرد به انواع هواساز ساختماني (آپارتماني يا همان هواساز خانگي) و نيز هواساز صنعتي و البته هواساز هايژنيك (هواساز بيمارستاني) تقسيم بندي مي شود.

دستگاه هواساز معمولا جعبه فلزي بزرگي است كه شامل، دمنده، كويل هاي گرم و سرد، محفظه فيلتر، صداگير و دمپر مي باشد. هواساز ها عموما به مجراي كانالي سيستم هاي تهويه مطبوع، يعني جايي كه هواي برگشتي ساختمان بايد به آن جا رود متصل مي شود. گاهي نيز هواساز هواي تازه و هواي برگشتي را ازفضاي داخل دريافت مي كنند.

هواساز هاي كوچك داراي فيلتر هوا، كويل و دمنده مي باشند و تحت عنوان ترمينال يونيت معرفي مي شوند. اين ترمينال يونيت هاي ساده را كويل دمنده يا فن كويل مي گويند.

هواساز هاي بدون برگشت هوا كاملا با استفاده از هواي تازه در شرايط استفاده 100 درصد هوا را از بيرون مي گيرند و هيچ هواي برگشتي به آنها وارد نمي شود. هواساز هاي طراحي شده براي بيرون ساختمان در روي پشت بام نصب مي شود و به يونيت هاي پشت بامي معروف هستند.

دانستن طرز كار دستگاه هواساز اهميت زيادي دارد. وضعيت واحد هاي انتقال هوا و توزيع هوا در يك ساختمان هدف اصلي كاربرد دستگاه هاي هواساز مي باشد. آنها هواي تازه محيط را از بيرون مي گيرند، آن را تميز مي كنند، آن را گرم مي كنند يا آن را خنك مي كنند و يا ممكن است آن را مرطوب كنند، سپس از طريق برخي از مجراي اطراف به مناطق طراحي شده داخل ساختمان انتقال شان مي دهند. بيشتر واحد ها داراي مجراي اضافي هستند تا بتوانند هواي كثيف استفاده شده را از اتاق ها بيرون بريزند كه يك فن آن را به بيرون تخليه كند. براي صرفه جويي در مصرف انرژي، بعضي از اين هواي برگشت يافته مجدداً در جريان هواي تازه مورد استفاده قرار مي گيرد. در غير اين صورت، انرژي حرارتي مي تواند وارد هواي تازه شود.

طرز كار دستگاه هواساز به اين صورت است كه دو واحد دستگاه هواساز براي هواي جريان و بازگشت داريم. در قسمت جلوي ورودي و خروجي هر محوطه ما يك مشبك براي جلوگيري از ورود اشياء و حشرات داريم.

در ورودي محفظه هواي تازه و تخليه هواي بازگشت، برخي از دمپرها را داريم. دمپرها چندين ورق فلزي هستند كه مي توانند بچرخند. آنها مي توانند به منظور جلوگيري از ورود يا خروج هوا، مي توانند فعاليتي انجام دهند تا هوا به طور كامل داخل يا خارج شود. همچنين مي تواند ميزان هواي ورودي يا خروجي را محدود كرده و آن را كنترل كنند.

بعد از دمپر ها فيلتر هايي خواهيم داشت. فيلتر ها براي اين به كار برده شده اند تا از ورود گرد و غبار به داخل خانه جلوگيري كنند. اگر اين فيلتر ها را نداشته باشيم، گرد و غبار در داخل كارخانه و تجهيزات مكانيكي انتقال پيدا مي كند. همچنين ممكن است كه در يك دستگاه هواساز خانگي وارد شده و محيط را كثيف و تنفس را سخت كند. بنابراين، ما مي خواهيم تا حد ممكن اين موارد را حذف كنيم. در هر بانك فيلتر، يك حسگر فشار قرار دارد.

با اين كار اين كه چقد فيلتر ها كثيف هستند به مهندسين هشدار داده مي شود و در واقع اعلام مي كند كه زمان تعويض فيلتر ها است. با وجود خاك در فيلترها، مقدار هواي موجود در آن محدود مي شود و اين سبب افت فشار در فيلتر ها مي شود. به طور معمول، ما برخي از فيلترهاي پانل يا پيش فيلترها را براي گرفتن بزرگترين ذرات گرد و غبار مورد استفاده قرار مي دهيم. سپس چند فيلتر كيسه براي گرفتن ذرات گرد و غبار كوچك تر داريم.

هواساز - مهتاب گستر

قطعات مختلف دستگاه هواساز (هوارسان)

هواسازها داراي قطعات مختلفي از جمله فن، كويل هاي حرارتي، فيلتر، مبدل حرارتي، كانال و ... مي باشد. در واقع هواسازها به گونه اي ساخته مي شوند كه بعدا مي توان اجزاي داخلي را متناسب با نياز تغيير داد.

·        بخش فيلتراسيون

از فيلتر براي پاك سازي هوا از ذرات و خورده آشغال ها مي باشد. فيلترها را معمولا بعد از فن قرار مي دهند تا جلوي ورود گرد و غبار و ذرات به داخل دستگاه هواساز گرفته شود. شايد لازم باشد در مواردي از يك فيلتر كمكي نيز استفاده كنيد. ورود اين ذرات موجب خوردگي اجزاي داخلي دستگاه مي شود و بايد به بهترين شيوه جلوي آن را گرفت.

·        انواع فيلترهاي هوا

يكي از اين انواع فيلترها، فيلترهاي فلزي مي باشند كه براي جلوگيري از ذرات بزرگ استفاده مي شود. فيلترهاي فلزي تا حد زيادي جلوي ورود گرد و غبار را مي گيرند. نوع ديگري از فيلتر ها، فيلتر هاي كيسه اي مي باشند. از فيلترهاي كيسه اي براي جلوگيري از ورود ريز تر استفاده مي شود. اگر لازم باشد هواي ورودي به طور كامل پاك شود از فيلترهاي هپا استفاده مي شود. فيلترهاي هپا هوا را تا حد زيادي از باكتري هاي پاك مي كند.

·        فن

فن يكي از بخش هاي بسيار مهم دستگاه هواساز مي باشد. هوارسان ها به دليل ظرفيت بالايي كه دارند، بايد از فن هاي بزرگ و نيرومند استفاده شود. در مدل هاي جديد تر مي توان از چندين فن كوچك در كنار يك ديگر استفاده كرد. مزيت استفاده از چند فن بر يك فن اين است كه مصرف انرژي كمتر مي شود و اين كه اگر يك يا چند فن خراب شوند فن هاي ديگر تا تعويض فن هاي خراب عمل هواسازي را انجام مي دهند. اما در استفاده از يك فن، اگر آن فن خراب شود كل سيستم هواساز لنگ ميماند. براي كنترل سرعت فن در دستگاه هواساز از كيت هاي اينورتر استفاده مي شود.

·        مبدل حرارتي

در بعضي از مدل هاي هوارسان مي توان بخشي از هواي وارد شده را بازيابي كرد . پاس از تصفيه و انجام سرمايش يا گرمايش دوباره به محيط برگرداند. روش كار مبدل حرارتي در هواساز اين گونه است كه هواي ورودي به هواي خروجي بر خورد مي كند و اين گونه دماي آن را كاهش يا افزايش مي دهد. اين كار به ذخيره كردن انرژي كمك كرده و اتلاف انرژي را كم تر مي كند.

·        كويل حرارتي

هر كجا سخن از سرمايش و گرمايش باشد ممكن نيست كه از كويل هاي حرارتي سخني به ميان نيايد. در هوارسان ها از كويل ها در كنار تجهيزات ديگر سرمايشي و گرمايشي استفاده مي شود. اگر قصد گرمايش داشته باشيد از كويل گرمايشي و اگر قصد سرمايشي داشته باشيد از كويل سرمايشي استفاده مي كنيد. اين كويل ها به چيلر متصل مي شود. كار چيلر به طور خلاصه اين است كه آب را براي سرمايش هواي ساختمان و يا مصرف در صنعت سرد كنند. آبي كه چيلر سرد مي كند توسط پمپ ها و از طريق راه هاي لوله كشي شده به مكان مورد نظر، مثلا فن كويل هاي مي رسد. اين لوله ها به خوبي عايق كاري مي شوند تا در طول حركت در لوله ها دچار افزايش دما نشوند. بعد از اتصار كويل به چيلر، جريان هواي سرد از روي كويل ها رد مي شود كه سبب خنك سازي مي شود. براي گرمايش نيز كويل ها به جريان آب گرم متصل مي شوند. آب گرم مورد نظر كويل هاي از طريق بويلر ها تامين مي شود. در محيط هاي صنعتي به جاي بويلر از گرما هاي هدر رفته استفاده كنند تا كويل ها را گرم كنند.

·        سيستم رطوبت زن

بعضي مواقع نيز نياز به افزايش رطوبت مي باشد. در اين صورت از كويل هاي رطوبت زن استفاده مي شود. طرز كار كويل رطوبت زن به اين صورت است كه سيستم به جريان ورودي هوا با استفاده از افشانه قطرات آبي را  اسپري مي كند. سيستم رطوبت زن يك گزينه اضافي در هوارسان ها مي باشد.

·        سيستم رطوبت گير

شايد يكي از دلايل اصلي اي استفاده از هواساز، سيستم رطوبت گيري آن باشد. دستگاه هاي صنعتي در صورت قرارگيري در معرض رطوبت خورده شده و زنگ مي زنند. براي كاهش رطوبت از كويل هاي سرمايشي استفاده مي شود. هوارسان ها با كاهش هواي ورودي دماي آنها را تا حدي پايين مي آورند كه از دماي مورد نياز براي تشكيل شبنم كم تر شود. رطوبت به صورت قطرات ريز بر روي كويل باقي مي ماند. اين قطرات كم كم بر روي سيني اي كه در كف هواساز قرار دارد ريخته مي شود و بعد بيرون هدايت مي شود.

هواساز - مهتاب گستر

نحوه نصب دستگاه هواساز

براي نصب و راه اندازي دستگاه هواساز بايد يك سري نكاتي رو مد نظر قرار دهيم. براي نصب هوارسان در پشت بام و يا در كف ساختمان بايد مطابق با شرايط ساختمان محل نصب انتخاب شود چرا كه مي تواند اين كار مزايا و معايبي را به همراه داشته باشد.

بنابراين بهتر است قبل از خريد دستگاه هواساز، يك بررسي فني از محل نصب و پروژه توسط شركت توليدي و صنعتي مهتاب گستر به عمل آيد تا با توجه به وزن و حجم دستگاه بتوان آن را در بهترين شرايط از لحاظ موقعيت مكاني قرار داد تا هيچ گونه آسيبي به ساختمان و يا سازه اي كه دستگاه بر روي آن نصب مي شود وارد نشود.

براي نصب دستگاه هواساز بايد حتما از كارشناسان متخصص اين شركت استفاده كرد چراكه علاوه بر توان اجرايي و ده ها سال تخصصي كه اين افراد در زمينه نصب و راه اندازي دستگاه هاي هوارسان دارند و همچنين حتما براي شروع گارانتي بايد متخصصان اين شركت دستگاه هواساز را نصب و تحويل دهند.

دستگاه هواساز شركت مهتاب گستر

مجموعه توليدي و صنعتي مهتاب گستر در زمينه توليد انواع مختلف دستگاه هاي سيستم تهويه مطبوع به صورت حرفه اي در حال فعاليت است. شما هر گونه نيازي كه به انواع دستگاه هواساز و ديگر محصولات داشته باشيد توسط كادر مجرب و حرفه اي ما در كم ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت به شما ارائه مي شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص هوارسان و نحوه توليد آن و همچنين اطلاع از قيمت دستگاه هواساز به وب سايت مهتاب گستر مراجعه نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۱:۲۶ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)